Moje wartości są ważniejsze niż twoje!

Ludzie w całym kraju manifestują swój sprzeciw wobec ostatniego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Na ulice wielu polskich miast wychodzą kilkudziesięcio tysięczne tłumy, aby okazać solidarność wobec praw kobiet oraz brak aprobaty dla obozu rządzącego. Nie sposób jeszcze powiedzieć czym zakończy się…

Czy wspólna Polska jeszcze bardziej nas podzieli?

17 października Rafał Trzaskowski zainaugurował, odwlekane, powstanie nowego ruchu – Ruchu Wspólna Polska. Wyborcy Platformy Obywatelskiej długo czekali na to, aż energia rozbudzona podczas kampanii prezydenckiej zostanie w jakiś sposób spożytkowana. Wydaje się, że Trzaskowski zbyt długo zwlekał z ogłoszeniem…

Tożsamość kobiety w źródłach informacyjnych

Posiadanie tożsamości obywatelskiej, społecznej czy politycznej nie jest, bynajmniej, sferą ekskluzywną. Od społeczności oczekujemy zaangażowania lub przynajmniej podstawowej wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości. Każdy orze jak może – każdy partycypuje jak może. Niezależnie od zajmowanej pozycji, klasy czy warstwy, wiedza…

Sezon ogórkowo – podwyżkowy

14 sierpnia o 17:22 odbyło się bodaj najgłośniejsze, a zarazem najcichsze głosowanie projektu ustawy w Sejmie tego roku. Bynajmniej nie idzie tu o ustawę, która zwalniałaby urzędników państwowych z odpowiedzialności, jeśli owi działają na rzecz przeciwdziałania epidemii. Mowa o podwyżkach…

Divide et impera w kampaniach Prawa i Sprawiedliwości

  Obóz skupiony wokół Jarosława Kaczyńskiego po raz kolejny odniósł zwycięstwo, tym razem w wyborach prezydenckich. Andrzej Duda stał się tym samym drugim prezydentem w historii Trzeciej Rzeczypospolitej, który uzyskał reelekcję. Szukając odpowiedzi na pytanie dlaczego Prawo i Sprawiedliwość wygrywa…

Przywództwo prezydenckie w Polsce i jego kryzys

Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej cieszy się ogromnym zainteresowaniem Polaków. To właśnie w wyborach prezydenckich odnotowujemy najwyższe frekwencje, a politycy piastujący to stanowisko cieszą się największym poparciem w rankingach zaufania społecznego. Prezydent pełni szczególną rolę w naszym systemie, ale jego pozycja ustrojowa…

Nic ciekawego się dziś nie wydarzyło

Gdy 4 lipca 1776 roku 56 delegatów Kongresu Kontynentalnego podpisywało w Filadelfii Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych od zwierzchnictwa brytyjskiego, po drugiej stronie oceanu król Wielkiej Brytanii i Irlandii – Jerzy III Hanowerski, zapisał wówczas w swoim dzienniku Nic ciekawego się…

Polska dwóch narracji

Lipiec 2020 roku, Polska. Przed drugą turą wyborów prezydenckich, między kandydującymi na najwyższy urząd w państwie politykami nie dochodzi do ani jednej debaty. Wspomnieniem z tej kampanii pozostaje moment, w którym obaj pretendenci – w tym samym czasie choć w…