Czy wspólna Polska jeszcze bardziej nas podzieli?

17 października Rafał Trzaskowski zainaugurował, odwlekane, powstanie nowego ruchu – Ruchu Wspólna Polska. Wyborcy Platformy Obywatelskiej długo czekali na to, aż energia rozbudzona podczas kampanii prezydenckiej zostanie w jakiś sposób spożytkowana. Wydaje się, że Trzaskowski zbyt długo zwlekał z ogłoszeniem…

Tożsamość kobiety w źródłach informacyjnych

Posiadanie tożsamości obywatelskiej, społecznej czy politycznej nie jest, bynajmniej, sferą ekskluzywną. Od społeczności oczekujemy zaangażowania lub przynajmniej podstawowej wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości. Każdy orze jak może – każdy partycypuje jak może. Niezależnie od zajmowanej pozycji, klasy czy warstwy, wiedza…

Sezon ogórkowo – podwyżkowy

14 sierpnia o 17:22 odbyło się bodaj najgłośniejsze, a zarazem najcichsze głosowanie projektu ustawy w Sejmie tego roku. Bynajmniej nie idzie tu o ustawę, która zwalniałaby urzędników państwowych z odpowiedzialności, jeśli owi działają na rzecz przeciwdziałania epidemii. Mowa o podwyżkach…

Divide et impera w kampaniach Prawa i Sprawiedliwości

  Obóz skupiony wokół Jarosława Kaczyńskiego po raz kolejny odniósł zwycięstwo, tym razem w wyborach prezydenckich. Andrzej Duda stał się tym samym drugim prezydentem w historii Trzeciej Rzeczypospolitej, który uzyskał reelekcję. Szukając odpowiedzi na pytanie dlaczego Prawo i Sprawiedliwość wygrywa…

Przywództwo prezydenckie w Polsce i jego kryzys

Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej cieszy się ogromnym zainteresowaniem Polaków. To właśnie w wyborach prezydenckich odnotowujemy najwyższe frekwencje, a politycy piastujący to stanowisko cieszą się największym poparciem w rankingach zaufania społecznego. Prezydent pełni szczególną rolę w naszym systemie, ale jego pozycja ustrojowa…

Nic ciekawego się dziś nie wydarzyło

Gdy 4 lipca 1776 roku 56 delegatów Kongresu Kontynentalnego podpisywało w Filadelfii Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych od zwierzchnictwa brytyjskiego, po drugiej stronie oceanu król Wielkiej Brytanii i Irlandii – Jerzy III Hanowerski, zapisał wówczas w swoim dzienniku Nic ciekawego się…

Polska dwóch narracji

Lipiec 2020 roku, Polska. Przed drugą turą wyborów prezydenckich, między kandydującymi na najwyższy urząd w państwie politykami nie dochodzi do ani jednej debaty. Wspomnieniem z tej kampanii pozostaje moment, w którym obaj pretendenci – w tym samym czasie choć w…