Obrazek domyślny

Jakub Bieniek

Student politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Aktywny działacz Samorządu Studenckiego na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Członek Rady Wydziału. Interesuje się polityką oraz historią Europy. Swoją uwagę w większości poświęca krajom niemieckojęzycznym. W 2022 roku odbył trzymiesięczny staż/wolontariat w Ambasadzie RP w Bernie gdzie pomagał przy organizacji II Polskiego Forum Gospodarczo-Technologicznego w Szwajcarii. W wolnym czasie zajmuje się fotografią podczas długich spacerów po Warszawie. Wielki miłośnik lotnictwa.