Wokół Iranu/Around Iran


Wokół Iranu (English below)
Iran wrze. Wrze kobietami, które chcą zmian, młodymi, którzy chcą wolności. Po śmierci 22-letniej Mahsy Amini, kobiety aresztowanej przez islamską „policję moralności” za niestosowanie się do zasad szariatu w sprawie ubioru, które nakazują kobietom zakrywanie włosów i noszenie długich, luźnych ubrań w kraju na ulice wyszły tysiące osób. Kobiety publicznie paliły chusty i ścinały włosy.
Nie jest możliwe oszacować w tym momencie, ile osób zostało aresztowanych od września. Czy to, co dzieje się w Iranie, to chwilowy zryw czy szansa na dziejową zmianę. Jak rozmawiać o Iranie? Jak zrozumieć Iran?
Młodzi o polityce zapraszają na dyskusje „Wokół Iranu”.
Panelistkami będą Paulina Warsza, doktorantką zajmująca się regionem Identyfikacją narodową i kulturową na Bliskim Wschodzie jako czynnikiem w stosunkach międzynarodowych oraz Mahnoushsadat Moossavi, pochodząca z Iranu studentka WNPiSM.
Wydarzenie odbędzie się w środę, 21.12 o godz. 17:00 w sali 303 Gmachu Audytoryjnego
Uwaga – wydarzenie w języku angielskim

ENG: Around Iran
Iran is trembling. It is trembling with women who want change, young people who want freedom. Following the death of 22-year-old Mahsa Amini, a woman arrested by the Islamic 'morality police’ for disobeying the Shariah dress code, which dictates that women cover their hair and wear long, loose clothing in the country, thousands took to the streets. Women publicly burned headscarves and cut their hair.
It is not possible to estimate at this point how many people have been arrested since September. Is what is happening in Iran a momentary upsurge or a chance for historical change. How to talk about Iran? How to understand Iran?
Młodzi o polityce invites you to the discussion „Around Iran”.
The panellists will be Paulina Warsza, a PhD candidate working on the region National and cultural identification in the Middle East as a factor in international relations, and Mahnoushsadat Moossavi, an Iranian-born student at the WNPiSM.
The event will take place on Wednesday, 21.12 at 17:00 in room 303 of the Auditorium Building
Please note – the event is in English