The world in the French eyes: remarks from the Professors from Sciences Po Dijon

ENGLISH BELOW 

Już w najbliższy poniedziałek zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami delegacji francuskiej, którzy odwiedzą Uniwersytet Warszawski. Wydarzenie zostanie podzielone na dwa bloki tematyczne – pierwszy dotyczyć będzie miejsca Chin w czasie wojny w Ukrainie, a drugi obecnej pozycji Francji w Unii Europejskiej.

Nasi prelegenci to Stéphanie Balme, dziekan Science Po College, profesor w Paris School of International Affairs oraz Lukas Macek, dyrektor European undergraduate program at Science Po Paris w Dijon.

Czas: 20 czerwca, poniedziałek, 17:00

Miejsce: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, budynek Collegium Politicum, Aula Baszkiewicza, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Spotkanie będzie organizowane we współpracy z Anną Cherner-Drieux, doradczynią polityczną w Ambasadzie Francuskiej w Polsce.

Wydarzenie organizowane w języku angielskim 

We would like to invite you to a meeting with representatives of the French delegation who will visit the University of Warsaw. Our event will be divided into two thematic blocks – the first will concern China’s position during the war on Ukraine. The second will concern the current position of France in the European Union.

Our pannelists are Stéphanie Balme, Dean of Science Po College, Professor at the Paris School of International Affairs and Lukas Macek, Director of the European undergraduate program at Science Po Paris in Dijon.

Time: June 20, 5:00 p.m.
Place: Faculty of Political Science and International Studies at the University of Warsaw, Collegium Politicum building, Baszkiewicz Auditorium, Krakowskie Przedmieście 26/28

The meeting will be organized in cooperation with Anna Cherner-Drieux, political advisor at the French Embassy in Poland.

The event will be conducted in English