Nie może być zjednoczonej Europy bez wolnej Ukrainy

Dlaczego niezależna Ukraina jest kluczowa dla bezpieczeństwa Polski, Europy Środkowo-Wschodniej czy Unii Europejskiej, a także całego świata? Skąd bierze się taka rola Ukrainy? Jak wyglądała i jak powinna wyglądać polityka Polski i Europy wobec Ukrainy? 

Po odpowiedź na te i inne pytania zapraszamy już w najbliższy poniedziałek, 7.03.2022 r. o godz. 18:30 w auli prof. Baszkiewicza w Gmachu Audytoryjnym WNPiSM UW. Wydarzenie to otworzy cykl spotkań Wspólnie o polityce na temat Ukrainy.

Prelegentami na spotkaniu będą:
Prof. Roman Kuźniar
Dr hab. Iryna Pavlenko
Dr hab. Maciej Raś

Spotkanie połączone będzie z kiermaszem ciast, z którego dochód w całości przeznaczony będzie na pomoc dla Ukrainy Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie poprowadzą Agnieszka Homańska i Piotr Obszarski.