Machismo, czyli o tym jak toksyczna męskość przynosi cierpienie i zabija kobiety

Ilustracja: Hania Janasik
Artykuł ukazał się w 10. numerze kwartalnika „Młodzi o polityce”

Patriarchat jest sędzią
Który osądza nas za to, że się urodziłyśmy
A nasza kara
To przemoc, której nie widzisz…[1]

W Chile torturują, gwałcą i zabijają – to zdanie miała napisane na klatce piersiowej chilijska piosenkarka Mon Laferte podczas gali rozdania nagród Latin Grammy w 2019 roku[2]. Słowa te odwoływały się do przemocy policji wobec w trakcie protestów w Chile w tym samym roku. Oprócz brutalnych pobić ze strony władz, odnotowano również przypadki gwałtów i przemocy seksualnej wobec protestujących. W trakcie trwanie tych wydarzeń został rozpowszechniony również performance Un Violador en Tu Camino (Gwałciciel na Twojej drodze), który obecnie towarzyszy kobietom protestującym przeciwko przemocy seksualnej, która jest jednym z większych problemów, z jakimi zmaga się zarówno Chile,
jak również pozostałe kraje Ameryki Południowej. Niestety z roku na rok ilość odnotowanych przypadków przemocy domowej w tych państwach nie maleje. Od 2020 roku ich liczba wzrosła bardziej niż można było się tego spodziewać, a bezpośrednią tego przyczyną były lockdowny wprowadzane ze względu na pandemię wirusa COVID-19.

Według danych zebranych przez Bank Światowy, podczas lockdownów wprowadzonych w 2020 roku, ilość telefonów wykonanych na infolinie pomocy ofiarom przemocy domowej wzrosła o 91% w Kolumbii, o 48% w Peru, o 32% w Argentynie i o 25% w Ekwadorze[3]. Należy mieć jednak na uwadze, że nie wszystkie przypadki są zgłaszane odpowiednim organizacjom, a jednym z następstw takich niezgłoszonych aktów przemocy fizycznej w Ameryce Południowej są zabójstwa kobiet. Rok 2020 (tak jak i lata wcześniejsze, a także kolejne) był obfity w zabójstwa będące bezpośrednim wynikiem przemocy domowej[4]. W 2021 roku liczba ta wyniosła ponad cztery tysiące, a co bardziej wstrząsające, zabójstwa te dokonywane były najczęściej przez ówczesnych lub byłych partnerów ofiar[5]. Ze względu na wieloletnią historię i powszechność występowania, zjawisko to określane jest mianem kobietobójstwa. Aby lepiej zrozumieć jego podłoże należy przyjrzeć się bliżej pojęciu machismo i kultury macho, która stoi u podstaw/stanowi fundament męskości
w krajach hiszpańskojęzycznych.

Archetyp męskości

Machismo wywodzi się od hiszpańskiego słowa macho, które z kolei pochodzi bezpośrednio od łacińskiego mascŭlus – mężczyzna. W krajach hiszpańskojęzycznych służyło ono do określenia archetypu idealnego, silnego i mądrego mężczyzny.
Z historycznego punktu widzenia do rozwinięcia machismo i instytucjonalnego ukonstytuowania tego konceptu w Ameryce Łacińskiej w takim stopniu, w jakim funkcjonuje ono dzisiaj, przyczyniła się brutalna kolonizacja Ameryki Południowej
i chrześcijańskie tradycje narzucone przez Europejczyków. Oba te elementy ukształtowały społeczeństwo podzielone na dominujących mężczyzn – patriarchów rodziny – oraz uległe im jednostki – kobiety[6].

W literaturze naukowej termin machismo definiuje się jako demonstrację hegemonicznej męskości, zarówno w kontekście seksualnym, agresywności fizycznej,
jak i przewagi ekonomicznej nad kobietami[7]. Szwajcarski historyk społeczny, Arthur Imhof już w latach 70. XX wieku opisywał mężczyzn macho jako agresywnych, niegrzecznych
i skłonnych do alkoholizmu kobieciarzy[8]. Z kolei Anders w swoim tekście „Machismo: Dead or alive?” napisanym w 1993 cytował autorów z różnych dyscyplin, którzy przedstawiali mężczyzn macho jako niekompetentnych, dominujących poprzez zastraszanie oraz uwodzących i kontrolujących kobiety[9]. Cechą charakterystyczną dla machismo jest również pielęgnowanie tradycyjnej hierarchii płciowej, według której kobieta zawsze ma zajmować niższą pozycję społeczną niż mężczyzna[10]. Z badania przeprowadzonego i opisanego przez Mirande w 1988 pośród mężczyzn pochodzących z Ameryki Łacińskiej, mieszkających
w Stanach Zjednoczonych, wynika, że 52% z nich postrzega machismo negatywnie, dla 12% termin ten ma znaczenie neutralne, ale aż 35% opisało go jako źródło dumy i honoru[11].

Pozytywne postrzeganie machismo pośród mężczyzn z krajów Ameryki Łacińskiej może być powiązane z innym istniejącym w kulturze krajów hiszpańskojęzycznych pojęciem – caballerismo. Pochodzi ono od hiszpańskiego caballero, co oznacza jeźdźca konnego. Caballerismo odnosi się do kodeksu męskiej rycerskości i rozwinęło się ze średniowiecznego społeczno-historycznego systemu klasowego, w którym ludzie zamożni i posiadający wyższy status używali koni jako środka transportu. Określenie mężczyzny caballero oznaczało, więc hiszpańskiego młodzieńca o wysokim statusie społecznym, posiadającego ziemię. Z biegiem czasu i użytkowaniem słowa po obu stronach Atlantyku, caballero ewoluowało w hiszpańskiego dżentelmena o właściwych, pełnych szacunku manierach, żyjącego zgodnie z etycznym kodeksem rycerskim i stało się podstawa dla kultury macho[12].

W życiu codziennym w krajach Ameryki Łacińskiej koncept machismo jest jednym
z podstawowych elementów wychowania chłopców. Nie wypada im płakać, ponieważ okazywanie emocji jest oznaką słabości, w zamian za to powinni zawsze okazywać siłę
i opanowanie niezależnie od sytuacji, jaka spotka ich w życiu. W codziennych obowiązkach domowych nie wymaga się od nich pomocy lub oczekuje się jej jedynie okazjonalnie,
a także pozwala się im na więcej niż dziewczynkom[13]. Takie podejście do wychowania może wynikać również z wysokiego poziom bezrobocia i biedy charakteryzujący większość krajów Ameryki Łacińskiej[14]. Kobiety owszem maja dostęp do edukacji, i co ciekawe stanowią większość w szkolnych ławkach, jednak równie wysoki procent zachodzi
w nastoletnie ciąże[15]. To wszystko powoduje, ze później w dorosłym życiu często nie pracują, a poczucie że mężczyzna powinien być wiodącą jednostka w rodzinie tylko utrwal problem[16].

Nie wychodź po zmroku

Prawdopodobnie każda kobieta na przestrzeni swojego życia choć raz usłyszała zdanie „nie wracaj sama” lub „proszę, daj znać, gdy dotrzesz na miejsce.” W krajach Ameryki Łacińskiej normą jest, że po zmroku kobiety po prostu nie wychodzą same z domu. W El Alto, drugim największym mieście w Boliwii, po zachodzie słońca nie spotka się żadnej na ulicy,
a kiedy wsiadają do busów, aby przemieścić się z jednego miejsca na drugie, zawsze sprawdzają, czy nie będą otoczone samymi mężczyznami[17]. Przemoc wobec kobiet nie jest nawet specjalnie ukrywana. Przypadki pobić w miejscach publicznych są często spotykane, mimo że w 2013 roku zostało wprowadzone prawo penalizujące przemoc wobec kobiet[18].

W Kolumbii już w styczniu 2021 roku odnotowano 14 kobietobójstw. Czternastym
i najgłośniejszym w tamtym czasie było zabójstwo 4-letniej Maríi Ángel.[19] Przed pozbawieniem życia dziewczynka i jej siostra zostały porwane przez byłego partnera ich matki. Mężczyzna chciał w ten sposób ukarać kobietę za to, że spotykała się z innym.
Takich przypadków w Kolumbii są setki. Femicide Foundation Colombia odnotowało 229 kobietobójstw w 2020 roku, z czego 35 ofiar było niepełnoletnich[20].

Ni Una Menos[21]

W 2014 roku w Argentynie narodził się ruch społeczny Ni Una Menos (ani jednej mniej), założony w przypływie emocji po zabójstwie 14 letniej Chiary Páez.
Nastolatka zaszła w ciążę, a gdy jej 16 letni chłopak się o tym dowiedział, pobił ją na śmierć[22]. W ciągu kolejnych tygodni na ulice Argentyny wyszły tysiące kobiet. Chwytliwy slogan ni una menos, który kobiety skandowały podczas protestów, stał się viralowym hasztagiem i szybko obiegł cały świat. Niedługo potem pod tym hasłem odbyły się manifestacje w innych krajach Ameryki Łacińskiej, np. Chile, Boliwii, Brazylii, Peru, Paragwaju, Urugwaju, Salwadorze czy Meksyku.

Protesty przeciwko machismo i kobietobójstwom stały się niezwykle ważną częścią walki z opresją. Co roku Międzynarodowy Dzień Kobiet przybiera formę masowej demonstracji przeciwko kobietobójstwom, gwałtom i innym formom przemocy. W każdym kraju Ameryki Południowej kobiety wychodzą tego dnia na ulice miast, aby pokazać swój sprzeciw wobec tragedii, które każdego roku przeżywają dziesiątki tysięcy ich sióstr[23]. Dodatkowo grupy feministyczne organizują również coroczne demonstracje 25 listopada, na który to przypada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet[24]. Oprócz stałych przemarszów i protestów, organizowane są również inne wydarzenia.
W październiku 2016 Argentynki z grupy Ni Una Menos zorganizowany strajk ad hoc. Razem z resztą uczestniczek trwającej wtedy w Argentynie Narodowej Konferencji Kobiet, działaczki wyszły na ulice. Impulsem dla nagłej manifestacji była informacja o tym,
że kolejna szesnastolatka została porwana, zgwałcona i na końcu zamordowana[25].

W Urugwaju feministyczna organizacja Feminicidio Uruguay wpadła na pomysł stworzenia platformy Alertas Feministas, dzięki której ofiary przemocy domowej będą mogły w bezpieczny i anonimowy sposób sygnalizować przypadki nadużycia siły przez członków rodzin lub partnerów[26]. Platforma opierała się na Arkuszu Google połączonym z mapą, dzięki której członkinie miały możliwość szybkiej reakcji[27].

Nadzieja umiera ostatnia

Mimo nieustającej walki o godność i poczucie bezpieczeństwa liczba kobietobójstw nie maleje. Kraje Ameryki Południowej czeka jeszcze długa droga, aby kobiety mogłyby się w nich poczuć na równi z mężczyznami By do tego doprowadzić konieczne są głębokie zmiany społeczne, związane z eliminacją lub choćby zminimalizowanej wpływów roli machismo w kulturze. Juliana Castillo Rodas, przedstawicielka Femicide Foundation Colombia, uważa że wprowadzenie elementarnej edukacji seksualnej w szkołach zdecydowanie poprawiłoby sytuacje[28]. Pozytywne zmiany mogą również przynieść inwestycje w miejską infrastrukturę. Już samo doświetlenie ulic sprawiłoby, że obywatelki m.in. Kolumbii mogłyby poczuć się bezpieczniej po zmroku[29]. Jednak wszystko to nie może się też obyć bez zmian systemowych. Dopóki rządzący nie zaczną zwracać większej uwagi na problemy swoich obywateli przemoc i związany z nią strach pozostaną przykrą codziennością, kształtującą życia mieszkanek regionu.

 1. Fragment tekstu chilijskiego performansu noszącego tytuł Un Violador en Tu Camino, który stał się nieodłącznym elementem protestów kobiet.

 2. https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56899171 [dostęp: 20.11.2022].

 3. https://www.worldbank.org/en/events/2022/03/30/the-incidence-of-gender-based-violence-in-latin-america-and-the-caribbean [dostęp: 20.11.2022].

 4. Tamże.

 5. https://www.cepal.org/en/pressreleases/eclac-least-4091-women-were-victims-femicide-2020-latin-america-and-caribbean-despite [dostęp: 20.11.2022]; https://www.davispoliticalreview.com/article/femic

  ide-in-latin-america [dostęp: 20.11.2022].

 6. R.P. Resnick & Y. Quinones Mayo, The Impact of Machismo on Hispanic Women, Affilia, 1996 s. 265.

 7. D. L. Mosher, Macho Men, Machismo, and Sexuality, Annual Review of Sex Research, 1991 s.199.

 8. Z. G. Tovar-Blank & T. J. G. Tracey, Toward a Fuller Conception of Machismo: Development of a Traditional Machismo and Caballerismo, Journal of Counseling Psychology, 2008 Scale s. 19.

 9. Tamże.

 10. Tamże.

 11. Tamże.

 12. Tamże.

 13. https://sites.uab.edu/humanrights/2021/05/05/the-impact-of-machismo-on-women/ [dostęp: 27.11.

  2022].

 14. https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=ZJ [dostęp: 27.11.2022]; https://ww

  w.statista.com/statistics/1287649/poverty-rate-latin-america/ [dostep: 27.11.2022].

 15. https://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/03/08/una-revolucion-estancada-para-la-mujer-latinoamericana [dostęp: 27.11.2022].

 16. Tamże.

 17. https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/3/feature-safe-cities-bolivia [dostęp: 27.11.2022)].

 18. Tamże.

 19. https://www.theguardian.com/global-development/2021/jan/25/nowhere-is-safe-colombia-confronts-alarming-surge-in-femicides [dostęp: 29.11.2022].

 20. Tamże.

 21. https://www.reuters.com/world/americas/women-across-latin-america-march-against-violence-day-protests-2022-11-26/ [dostęp: 27.11.2022].

 22. https://www.reuters.com/world/americas/women-across-latin-america-march-against-violence-day-protests-2022-11-26/ [dostęp: 27.11.2022].

 23. https://www.france24.com/en/20200309-huge-protests-in-latin-america-on-international-women-s-day [dostęp: 27.11.2022].

 24. https://theowp.org/thousands-march-to-condemn-violence-against-women-in-chile/ [dostęp: 27.11.

  2022].

 25. https://www.thenation.com/article/world/international-womens-day-latin-america/ [dostęp: 1.12.

  2022].

 26. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/SR/Femicide/2021-submissions/CSOs/uruguay-feminicidio-1.pdf [dostęp: 1.12.2022].

 27. Tamże.

 28. https://latinarepublic.com/2022/09/30/ecuador-vows-to-end-violence-against-women/ [dostęp: 1.12.

  2022].

 29. Tamże.